WINDOWS ANDROID IOS MAC
 • 5.00 /5

µTorrent 3.4.2 chia sẻ chương trình tập tin

µTorrent chương trình chia sẻ file miễn phí. Từ bất kỳ máy tính nào trong thế giới tệp chương trình được cài đặt, bạn có thể tải về âm nhạc, phim ảnh, tài liệu, và bạn có thể chia sẻ. P2P, các torrent là phổ biến nhất chia sẻ tập tin chương trình, được gọi là. Khi bạn bắt đầu tải một tập tin từ nguồn để bắt đầu tải về rất nhiều của bạn. Ngay cả khi liên kết của bạn có khả năng để tiếp tục sau đó. Thể loại: P2P phần Mềm, Đang Chép Phần Mềm Hệ điều hành WINDOWS ANDROID MAC.

µTorrent image
µtorrent

tải về

 • Giấy phép : Miễn phí
 • Phiên bản : 3.4.2
 • Kích thước : 1.61 MB
 • Hệ điều hành :
  • WINDOWS
  • ANDROID
  • MAC
 • Hệ điều hành Phiên bản : Windows/Android/Mac
 • Nhà sản xuất :
 • Cập Nhật ngày : 2015-02-13